Tế Công hòa thượng (001-002)
Tế công truyền kỳ - Tập 1
Hoạt Phật Tế Công Phần 3 Tập 6-7 | Thuyết minh VTV
Tế Công Phần 2 Tập 40 | Thuyết minh
Tế Công Phần 2 Tập 49 | Thuyết minh
Tế Công cùng 18 vị La Hán Xuống Trần Gian diệt Trừ Yêu ma
Vì sao TẾ CÔNG ăn rượu thịt nhưng vẫn được người dân tôn là PHẬT sống?
Hoạt Phật Tế Công Phần 3 Tập 8-9 | Thuyết minh VTV
Hoạt Phật Tế Công Phần 3 Tập 74-75 (End) | Thuyết minh VTV
TẾ CÔNG (Phần 2) - Tập 1 (VTV thuyết minh)
Tế Công Phần 2 Tập 5
Truyền thuyết về Tế Công Hòa Thượng - Một nhân vật có thật trong lịch sử - Truyện tích Phật Giáo
Tế Công Truyện Diễn Nghĩa #1 - Truyện Dài của Quách Tiểu Đình | Trò Chuyện Đêm Khuya
Tế Công Phần 2 Tập 6 | Thuyết minh
Tế Công Phần 1 Tập 5 | Thuyết minh
[HD] Tế công - Tập 115
Tế Công hòa thượng (121-122)
Tế Công hòa thượng (081-082)
Tế Công Phần 2 Tập 4 | Thuyết minh
Tế Công hòa thượng (041-042)