Kỷ niệm thời con gái - Minh Vương & Bích Hạnh. Tân cổ giao duyên trước 1975
KỶ NIỆM THỜI CON GÁI - NGỌC NHI
Karaoke || Kỷ Niệm Thời Con Gái || Dây đào ( Rất Hay )
Trích Đoạn: Kỷ Niệm Thời Con Gái | Nghệ Sĩ Hồ Minh Đương
TAN CO ,KY NIEM THOI CON GAI .
Nhứt nách với Đăng Nguyên | Kỷ niệm thời con gái
Trích đoạn | Kỷ niệm thời con gái | Karaoke dây kép câu 4-5-6
Cải lương trọn tuồng - Kỷ niệm thời con gái
Ca cổ | Kỷ Niệm Thời Con Gái, Minh Vương, Bích Hạnh
Kỉ Niệm Thời Con Gái-Lê Tứ (1/5/2011)
KỶ NIỆM THỜI CON GÁI: Bùi Trung Đẳng
KY NIEM THOI CON GAI   Karaoke tan co   thieu dao
KỸ NIỆM THỜI CON GÁI CS PHI NHUNG
Mc kim nhung ....tan co.. ki niem thoi con gái
Tan co ky niem thoi con gai
CẢI LƯƠNG AUDIO 76 : KỶ NIỆM THỜI CON GÁI - CHÂU THANH - PHƯỢNG HẰNG - LINH TÂM - BẢO TRANG
Chuông vàng vọng cổ Bùi Trung Đẳng - Kỷ Niệm Thời Con Gái
Kỷ Niệm Thời Con Gái (Vọng cổ) - Thanh Tùng
Tan Co KY NIEM THOI CON GAI=Bich Hanh=Linh Tien
Đêm Kỷ Niệm - Bùi Trung Đẳng [Tân Cổ Cải Lương]