Xin gọi nhau là cố nhân. Minh Cảnh & Mỹ Châu. Tân cổ giao duyên trước 1975
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân - Trọng Huy - Lệ Thủy
KaraOke Tân Cổ Song Ca: XIN GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân - CD Ca cổ, cải lương - Mỹ Châu, Minh Cảnh, Tấn Tài, Phượng Liên
Karaoke tân cổ XIN GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN - THIẾU ĐÀO [Jimmy Tran]
Nhạc hội quê hương | tập 7: Tân cổ Xin gọi nhau là cố nhân - Thanh Tâm, Đăng Nguyên
Xin Goi Nhau La Co Nhan MinhCanh MyChau
XIN GOI NHAU LÀ CỐ NHÂN KaraOke tân cổ song ca
Karaoke tân cổ XIN GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN -SONG CA
Xin Goi Nhau La Co Nhan tan Co   Trong Huu  Le Thuy
Đường đến danh ca vọng cổ | tập 11: Bùi Trung Đẳng - Xin gọi nhau là cố nhân (phiên bản vọng cổ)
Tân Cổ Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân | Nguyễn Quang ft Kiều Diễm
Tan Co XIN GOI NHAU LA CO NHAN 2=SCa voi Linh Tien
Một Chuyến Xe Hoa - Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân -   Lệ Thuỷ, Minh Vương -  Mỹ Châu, Minh Cảnh
Karaoke vọng cỏ XIN GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN 2 - SONG CA
Xin Goi Nhau La Co Nhan Tuấn Hải
Karaoke VC- XIN GOI NHAU LA CO NHAN 2 (SONG CA)
Karaoke [TAN CO] Xin gọi nhau là cố nhân - song ca Xakura
Minh Cảnh & Mỹ Châu - Album Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân | Hồ Việt Trung