LU LƠN KHẨU CHIẾN | Thánh lồng tiếng | Tập 303
MÀY MẶT GÌ - THÁNH LỒNG TIẾNG | Tập 290 -  [Fb.com/lytukhangvn]
LU CỜ HÓ | Thánh lồng tiếng Tập 307 | DenCaySapDienTu.Com
LU HAM ĂN - THÁNH LỒNG TIẾNG | Tập 299
TÂY DU KÝ : Đường Tăng Bán Kẹo Dừa | Thánh Lồng Tiếng
LU CHƠI FACEBOOK - THÁNH LỒNG TIẾNG | Tập 292 -  [Fb.com/lytukhangvn]
[ Thánh Lồng Tiếng ] Tập 228 : Ngộ Không muốn trở thành ca sĩ - Phần 6
[ Thánh Lồng Tiếng ] Tập 285 : CHA CON LU LƯỜI - [Fb.com/lytukhangvn]
[ Thánh Lồng Tiếng ] Tập 221 : Lu dạy Ngộ Không  cua gái để cứu Đường Tăng LU - KHÔNG Du Ký Phần 3
Hé Lộ Bí Mật Lá Bùa Nhốt Ngộ Không ở núi Ngũ Hành Sơn | Thánh lồng tiếng
ĂN KHẾ TRẢ VÀNG THỜI @ | Thánh Lồng Tiếng - [Fb.com/lytukhangvn]
[ Thánh Lồng Tiếng ] Tập 272 : LU TỚI NÁI,VÀ CÁI KẾT - [Fb.com/lytukhangvn]
LU SĂN ĐỒ CỔ - THÁNH LỒNG TIẾNG | Tập 293 -  [ Fb.com/lytukhangvn ]
Tây Du Ký | ĐƯỜNG TĂNG TRỊ SẸO RỖ | Thánh Lồng Tiếng
[ Thánh Lồng Tiếng ] Tập 185 :  LU và Kẻ Huỷ Diệt
HACHIKO , HACHILU - THÁNH LỒNG TIẾNG | Tập 291 -  [Fb.com/lytukhangvn]
LU LAI MÈO - THÁNH LỒNG TIẾNG | Tập 295 -  [ Fb.com/lytukhangvn ]
[ Thánh Lồng Tiếng ] Tập 279 : LU BỊ BA TEST HÀNG - [Fb.com/lytukhangvn]
[ Thánh Lồng Tiếng ] Tập 254 : TÂM SỰ HEO
LU CÓ BẦU - THÁNH LỒNG TIẾNG | Tập 289 -  [Fb.com/lytukhangvn]