ពេជ្រ ថៃ - បាត់ដំបងបណ្ដូលចិត្ត  (The Blind Auditions Week 2 | The Voice Kids Cambodia 2017)
The Voice Cambodia - រ៉េត ស៊ូហ្សាណា - The Power of Love - 13 March 2016
អ៊ុក សុវណ្ណារី   - កូនស្រីអ្នកនេសាទ (The Blind Audition Week 6 | The Voice Kids Cambodia 2017)
ឡម កែវពេជ្រស្រីនាថ  - នំធំជាងនាឡិ (The Blind Audition Week 6 | The Voice Kids Cambodia 2017)
សុគន្ធ អេនជីលីកា - កូនស្រីអ្នកនេសាទ (The Blind Audition Week 6 | The Voice Kids Cambodia 2017)
រិទ្ធ ចាន់ធារ៉ា - ឆ្នាំអូន៣១ (The Blind Auditions Week 3 | The Voice Kids Cambodia 2017)
ហ៊រ ម៉ាឌីណា -  Proud Of You(The Blind Audition Week 5 | The Voice Kids Cambodia 2017)
ឃុយ ម៉ីហៀង -​ ចាំនៅតែចាំ (Blind Auditions Week 1 | The Voice Kids Cambodia 2017)
ចាន់ ស្រីខួច - ចូលមកធ្វើអ្វីបើគង់ចាក់ចេញ (The Blind Auditions Week 2 | The Voice Kids Cambodia 2017)
តាំង ដានីយ៉ែល - Lazy Song (The Blind Audition Week 5 | The Voice Kids Cambodia 2017)
រ៉ាស៊ី លីម៉ូរីយ៉ា - Blank Space (Blind Auditions Week 1 | The Voice Kids Cambodia 2017)
ធួន ដាណុច   - ផ្តើមពី Fan (The Blind Audition Week 6 | The Voice Kids Cambodia 2017)
ញិល អែនជិលរិកា  - Super Bass (The Blind Audition Week 6 | The Voice Kids Cambodia 2017)
ពេជ្រ ថៃ - អាណែតមាសបង (Live Show  Final | The Voice Kids Cambodia 2017)
ចាន់ សុបញ្ញា និង ចាន់ សុផារ៉ា - (The Blind Audition Week 4 | The Voice Kids Cambodia 2017)
កុយ វិស្សា - ឈឺចិត្តអ្វីម៉្លេះ (Blind Auditions Week 1 | The Voice Kids Cambodia 2017)
ម៉ម ដួងអារីយ៉ា -ពេលនេះស្រីឈឺចាប់បំផុត(The Blind Audition Week 5 | The Voice Kids Cambodia 2017)
សីហា VS ចាន់ឡានីត  VS រ៉ាឆេន -លំបាកតែឯង (The Battle Week 1 | The Voice Kids Cambodia 2017)
ឡុង លីងគ័ង្គ - រលឹមស្រិចៗ (The Blind Audition Week 6 | The Voice Kids Cambodia 2017)
ដាណុច VS អារីយ៉ា VS បញ្ញាវត្តី - លើកទីមួយ (The Battle Week 2 | The Voice Kids Cambodia 2017)