သိန္းတန္(ျမန္မာျပည္)  ေရႊသုႏၵရီ (Full Album) Myanmar Pyi Thein Tan - Shwe Thonedayi
Yaw Thu Toe Ywar - Myanmar Pyi Thein Tan
Shwe Yote Kalay Kauk Ya Tha Lo - Myanmar Pyi Thein Tan
Myanmar Pyi Thein Tan, Yadanar Mai   Chit Thu Chin Moh Thi Nar Lal
Thein Tan (Myanmar Pyi): One Man Show 2013
Best Of Thein Tan (Burma Pyi) by Hlwan Moe (Burmese Songs)
လက္ဖ်ားခါပါတယ္ ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ရဲ႕ ဇနီးရယ္ (Myanmar Pyi Thein Tan 2017)
Daw Cho Pyone ကမာၻ႔အျပင္ဘက္
Thein Than Myanmar Pyi   A Tate Taung Tan Alawn U Thu Album | သိန္းတန္ (ျမန္မာျပည္)
Thein Tan Myanmar Pyi'
Saturday Daunt Hmar Pan Hlu Mal - Myanmar Pyi Thein Tan
ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ - မိုးဣုျႏၵာႏြယ္ Thein Tan (Myanmar Pyi) - Moe Eaindra Nwe (Full Album)
#004 Thein Tan Myanmar Pyi's Song in 1979
Le Taw Thu  Thein Tan Myanmar Pyi
ေဟာ္နန္းေကသီ- Thein Tan Myanmar Pyi
စံုေတာျမိဳင္ - သိန္းတန္(ျမန္မာျပည္) ႏြဲ႕ယဥ္ဝင္း Sone Taw Myaing(Full Album) - Thein Tan(Myanmar Pyi)
Myanmar Pyi Thein Tan & Sein Lin Aroma - Uncle Ka Top No Par
Connie + Thein Tan (Myanmar Pyi) - Going to Yangon
Myanmar Pyi Thein Tan
#005 LPJ Thein Tan (Myanmar Pyi)& Daughters 1982