Tiểu thư uy quyền tập 26 27 28 29 30  - Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 34
Phim Tình Cảm Hàn Quốc Hay Nhất 2017 | Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền Tập 28 | Phim Tâm Lý Thuyết Minh
Tiểu thư uy quyền tập 38 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Bộ Mới Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền (Princess Oh Ro Ra) Tập 22 - Phim Bộ Hàn Quốc Mới
Phim Hàn Quốc Hay | Những Nàng Dâu Đảm Đang - Tập 28
Tiểu thư uy quyền tập 110 Thuyết minh Công Chúa Aurora
Phim Bộ Mới Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền (Princess Oh Ro Ra) Tập 21
Tiểu thư uy quyền tập 79  Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 120 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 41 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Hay Nhất 2017 -Tập 02
Mỹ nữ tái sinh Tập 27 + Tập 28, phim Hàn Quốc đặc sắc lồng tiếng
Tiểu thư uy quyền tập 121 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Bộ Mới Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền (Princess Oh Ro Ra) Tập 10 - Phim Bộ Hàn Quốc Mới
Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 - Phim Hàn Quốc Lồng Tiếng Hay Nhất  - Nữ Quản Gia Bí Ẩn - Tập 01
Tiểu thư uy quyền tập 122 het Thuyết minh Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 86 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 49  Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 116 Thuyết minh - Công Chúa Aurora