Phim Bộ Mới Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền (Princess Oh Ro Ra) Tập 35 - Phim Bộ Hàn Quốc Mới
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 34
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 38
Tiểu thư uy quyền tập 121 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 86 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 79 Thuyết minh
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Hay Nhất 2017 -Tập 02
Tiểu thư uy quyền tập 116 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 60 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 89 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 120 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 59 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 64 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 73 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 109 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 78 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 58 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 101 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 71 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 76 Thuyết minh