Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 38
Tiểu thư uy quyền tập 38 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 34
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 52
Phim Bộ Mới Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền (Princess Oh Ro Ra) Tập 22 - Phim Bộ Hàn Quốc Mới
Tiểu thư uy quyền tập 41 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 67 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 63 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 86 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 121 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 71 Thuyết minh
Phim Bộ Mới Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền (Princess Oh Ro Ra) Tập 10 - Phim Bộ Hàn Quốc Mới
Tiểu thư uy quyền tập 57 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền
Tiểu thư uy quyền tập 122 het Thuyết minh Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 60 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 78 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 120 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 101 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 64 Thuyết minh