Tiểu thư uy quyền tập 26 27 28 29 30  - Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 34
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Tiểu Thư Kiêu Kỳ - Tập 29 - Phim Tình Cảm Hay Nhất 2017
Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Princess Aurora (Korean Drama) Tập Cuối Tập 28 FULL 1080 HD
Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Princess Aurora (Korean Drama) Tập 21 FULL 1080 HD
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 38
Tiểu thư uy quyền tập 38 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Tình Cảm Hàn Quốc Hay Nhất 2017 | Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền Tập 31 | Phim Tâm Lý Thuyết Minh
Tiểu thư uy quyền tập 41 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 118 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Vinh Quang Gia Tộc – Tập 29 HD | Phim Hàn Quốc Hay Nhất
Phim Tình Cảm Hàn Quốc Hay Nhất 2017 | Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền Tập 54 | Phim Tâm Lý Thuyết Minh
Tiểu thư uy quyền tập 78 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 120 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 121 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 66
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Hay Nhất 2017 -Tập 02
Phim Bộ Mới Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền (Princess Oh Ro Ra) Tập 10 - Phim Bộ Hàn Quốc Mới
Tiểu thư uy quyền tập 122 het Thuyết minh Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 111 Thuyết minh Công Chúa Aurora