Phim Bộ Mới Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền (Princess Oh Ro Ra) Tập 35 - Phim Bộ Hàn Quốc Mới
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 38
Tiểu thư uy quyền tập 87 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 63 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 122 het Thuyết minh Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 54 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 120 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 57 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 86 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 58 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 64 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 71 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 78 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 60 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 121 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Princess Aurora (Korean Drama) Tập 09 FULL 1080 HD
Tiểu thư uy quyền tập 56 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 65 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 49  Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 116 Thuyết minh - Công Chúa Aurora