Tiểu thư uy quyền tập 70 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 80 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 78 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 67
Tiểu thư uy quyền tập 79  Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 75 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 77 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 71 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 86 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Tình Cảm Hàn Quốc Hay Nhất 2017 | Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền Tập 60 | Phim Tâm Lý Thuyết Minh
Tiểu thư uy quyền tập 84 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 74 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 72 Thuyết minh
Phim Tình Cảm Hàn Quốc Hay Nhất 2017 | Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền Tập 57 | Phim Tâm Lý Thuyết Minh
Tiểu thư uy quyền tập 82 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Tình Cảm Hàn Quốc Hay Nhất 2017 | Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền Tập 62 | Phim Tâm Lý Thuyết Minh
Tiểu thư uy quyền tập 73 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 81 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 120 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Bộ Mới Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền (Princess Oh Ro Ra) Tập 54 - Phim Bộ Hàn Quốc Mới