Tóm tắt Đông Hoa x Phượng Cửu ep1.
Tóm tắt Đông Hoa x Phượng Cửu ep7.
Tóm tắt Đông Hoa x Phượng Cửu ep5.
Tóm tắt Đông Hoa x Phượng Cửu ep6.
Tóm tắt Đông Hoa x Phượng Cửu ep4.
Tóm tắt Đông Hoa x Phượng Cửu ep2.
Tóm tắt Đông Hoa x Phượng Cửu ep8.
Tóm tắt Đông Hoa x Phượng Cửu ep3.
[FMV Vietsub] Thượng tà 上邪// Đông Hoa & Phượng Cửu// Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa
[Vietsub] [FMV Đông Hoa & Phượng Cửu] Lạnh lẽo 凉凉 (Tam sinh tam thế thập lý đào hoa OST)
[Vietsub] [FMV Đông Hoa & Phượng Cửu] Phồn hoa - Đổng Trinh (Tam sinh tam thế thập lý đào hoa OST)
[Vietsub] MV Khi gặp anh - Đông Hoa x Phượng Cửu
TỔNG HỢP ĐÔNG HOA - PHƯỢNG CỬU (P1)
Đông Hoa x Phượng Cửu - Trần thế tình duyên
Đông Hoa - Phượng Cửu [ Đế Quân đi lịch kiếp ] (Phần cuối)
[ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖] Đông Hoa - Phượng Cửu full cut
ĐÔNG HOA - PHƯỢNG CỬU Tổng hợp tập HAi
FMV Đông Hoa Phương Cửu \ Tam sinh tam thế  \ [Hóa Hạc Quy]
[Vietsub] Cải biên kết cục Đông Hoa, Phượng Cửu | Tam sinh tam thế thập lý đào hoa
[Vietsub] [FMV Đông Hoa & Phượng Cửu] Cho dù không có nếu như (Tam sinh tam thế thập lý đào hoa OST)