Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 1
Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 2 VietSub Thuyết Minh
Tổng tài ở trên tôi ở dưới - tập 4 (vietsub)
Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới tập 10 VIETSUB
Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 3
Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 10   End
Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 7 VietSub
Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 5
Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 3 VietSub   Thuyết Minh
Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 5 vietsub
Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Tập 8 (Vietsub HD)
Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 2
Tổng tài ở trên tôi ở dưới - tập 2 full
Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới (总裁在上我在下) - Những Cảnh Ép Buộc Yêu Trong Phim
Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 6
Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Tập 9 (Vietsub HD)
Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 4
[Vietsub] Trailer 3 Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới 2017 《总裁在上我在下》
Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 9
Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Tập 8