Nhạc Phim kinh điển : Hoàng Chủng Nhân ( OST Tráng Sĩ Xuất Quân )
Tráng sĩ xuất quân tập 32
Tráng sĩ xuất quân tập cuối
Tráng sĩ xuất quân tập 1 Zhuang Shi Chu Zheng 01 Gao Jing 壮士出征 01 高清 Chinese ver
Tráng sĩ xuất quân - A8
Hạnh Phúc Không Thể Trao- Tạ Na ( Tráng Sĩ Xuất Quân OST)
Tráng sĩ xuất quân tập 8 Zhuang Shi Chu Zheng 08 Gao Jing 壮士出征 08 高清 Chinese ver
Tráng sĩ xuất quân tập 5 Zhuang Shi Chu Zheng 05 Gao Jing 壮士出征 05 高清 Chinese ver
Tráng sĩ xuất quân tập 2 Zhuang Shi Chu Zheng 02 Gao Jing 壮士出征 02 高清 Chinese ver
Tráng sĩ xuất quân tập 26 Zhuang Shi Chu Zheng 26 Gao Jing 壮士出征 26 高清 Chinese ver
Tráng sĩ xuất quân tập 7 Zhuang Shi Chu Zheng 07 Gao Jing 壮士出征 07 高清 Chinese ver
Tráng sĩ xuất quân tập 15 Zhuang Shi Chu Zheng 15 Gao Jing 壮士出征 15 高清 Chinese ver
Tráng sĩ xuất quân tập 21 Zhuang Shi Chu Zheng 21 Gao Jing 壮士出征 21 高清 Chinese ver
phim trang si xuat quan -vtv2 full 36 tập tại http://phim1.biz link xem phía dưới
Tráng sĩ xuất quân tập 24 Zhuang Shi Chu Zheng 24 Gao Jing 壮士出征 24 高清 Chinese ver
Tráng sĩ xuất quân tập 11 Zhuang Shi Chu Zheng 11 Gao Jing 壮士出征 11 高清 Chinese ver
Tráng sĩ xuất quân tập 10 Zhuang Shi Chu Zheng 10 Gao Jing 壮士出征 10 高清 Chinese ver
Tráng sĩ xuất quân tập 18 Zhuang Shi Chu Zheng 18 Gao Jing 壮士出征 18 高清 Chinese ver
Tráng sĩ xuất quân tập 19 Zhuang Shi Chu Zheng 19 Gao Jing 壮士出征 19 高清 Chinese ver
Tráng sĩ xuất quân tập 3 Zhuang Shi Chu Zheng 03 Gao Jing 壮士出征 03 高清 Chinese ver