Tuấn Dương | Kỷ niệm thời con gái
Tuấn Dương - Thùy Dương | Máu nhuộm sân chùa
Tuấn Dương | Tiếng đàn trong ngục tối
Nhứt nách với Bé Năm - Tuấn Dương | Tìm em nơi đâu
Trích Đoạn Độc Thủ Đại Hiệp | Tuấn Dương
Nhứt nách với Tuấn Dương | Chiếc bóng & Nỗi oan tình
Tuấn Dương - Thùy Dương | Ánh sáng phù du
Trích Đoạn Khi Rừng Thu Thay Lá | Tuấn Dương
Vọng cổ hơi dài cực hay | Nhứt nách với Tuấn Dương | Sự tích Cây Uyên Ương
Tuấn Dương - Bé Năm | Nguyệt Hổ Vương
Tuấn Dương - Diệp Thúy | Máu nhuộm sân chùa
Nhứt nách với Tuấn Dương | Sự tích Cây Uyên Ương
Bài Ca Người Giáo Viên Nhân Dân - ca sĩ Tuấn Dương [OFFICIAL M/V] (Nguyễn Xuân Tuấn Dương)
Tiểu sử và sự nghiệp diễn viên Tuấn Dương
KHI NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ - ca sĩ TUẤN DƯƠNG  [OFFICIAL MV]
BAI CA NGUOI TUAN DUONG DSVN
Nhứt nách với Tuấn Dương - Phi Yến | Tìm em nơi đâu
Nhứt nách với Tuấn Dương - Anh Thư | Sự tích Cây Uyên Ương
Đám tang diễn viên Tuấn Dương
Đất Nước Tình Yêu - Ca sĩ Tuấn Dương [OFFICIAL M/V] (Nguyễn Xuân Tuấn Dương)