Tuyển Tập Truyện Ngắn Phần 4 || Đọc Truyện Đêm Khuya
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Phần I - Đọc Truyện Đêm Khuya
Tuyển Tập Truyện Dài - Quê Nội (FULL) || Đọc Truyện Đêm Khuya
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Phần 2 || Đọc Truyện Đêm Khuya
Mang Thai Với Ngựa (Chọn Lọc) - Tuyển Tập Truyện Ngắn Đêm Khuya Hay Nhất
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Phần 57 - Đọc Truyện Đêm Khuya
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Phần 36 || Đọc Truyện Đêm Khuya
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay 2015 Phần 34 || Đọc Truyện Đêm Khuya
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Phần 62 || Đọc Truyện Đêm Khuya
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Phần 27 || Đọc Truyện Đêm Khuya
Tuyển Tập Truyện Dài - Quê Nội Phần 1 || Đọc Truyện Đêm Khuya
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Phần 1 || Đọc Truyện Đêm Khuya
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Phần 61 || Đọc Truyện Đêm Khuya
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Phần 39 || Đọc Truyện Đêm Khuya
Đọc truyện đêm khuya VOV 2017 - Truyện ngắn: Ký ức Đàn bà  và Đứa con bị ruồng bỏ
Tuyển Tập Truyện Đêm Khuya Đáng Nghe Nhất ( 3 Truyện )
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Và Cảm Động Về Tình Mẹ - Đọc Truyện Đêm Khuya
Lấy Chó Làm Chồng - Tuyển Tập Truyện Audio Đêm Khuya Hay Nhất Mọi Thời Đại
Tuyển Tập Truyện Ngắn Phần 32 || Đọc Truyện Đêm Khuya
Tuyển Tập Truyện Dài Hoa Dại Phần 1 - Đọc Truyện Đêm Khuya