Triệu tử long phá vòng vây tào tháo   2016
triệu tử long phá vòng vây tào tháo ( PHIÊU NHÉ.vn )
Triệu Tử Long | Vị Tướng Hoàn Mỹ Nhất Thời Tam Quốc - Tam Quốc Diễn Nghĩa Three Kingdom
Trường Bản, Triệu Tử Long cứu ấu chúa - Tân Tam quốc
Kiếp Phong Ba MV (Triệu Tử Long Phá Vòng Vây Tào Tháo)
Triệu Tử Long vượt vòng vây quân Tào
Triệu Vân & Tào Nhân - Đại chiến Phàn Thành ,Triệu Tử Long phá Bát môn kim tỏa trận
[OFFICIAL] VÕ THẦN TRIỆU TỬ LONG - TẬP 1 - VIETSUB - HD
Võ thần 1 chọi 10000 quân, triệu tử long cuu a đẩu
Võ Thần Triệu Tử Long Tập 22 VietSub B
Đây Chính Là Triệu Tử Long Cứu Ấu Chúa Dũng Mãnh Nhất  | Đại Chiến Xích Bích 2008
Võ Thần Triệu Tử Long Giết Tướng Tào Tháo ✔ II Tam Quốc Diễn Nghĩa ✔ II Trích Đoạn Võ Thuậ
Trường Bản, Triệu Tử Long cứu ấu chúa - Tam quốc diễn nghĩa 1996
Nếu Không Nhờ Linh Vật Này Cứu Sống Thì Thường Sơn Triệu Tử Long Đã Không Thoát Khỏi Quân Tào Tháo
Thường Sơn Triệu Tử Long phá Bát Môn Kim Tỏa Trận Kiếm Hiệp Kim Dung
Võ Thần Triệu Tử Long Xuyên Thủng 5000 Kỵ Binh Của Tào Tháo - Cứu Ấu Chúa Dũng Mãnh Nhất
Triệu tử long một mình cứu ấu chúa - Tam quốc diễn nghĩa bản mới
Võ Thần Triệu Tử Long tập 21 Thuyết Minh
Đại Chiến Phàn Thành - Triệu Tử Long Đánh Bại Mãnh Tướng Tào Nhân | Kênh Của Bi
Triệu Tử Long một mình vào hang địch ,dùng kế đoạt Quế Dương