Winx Club - Phần 1 Tập 12 - Hoa Khôi Magix - [trọn bộ]
Những Nàng Tiên Winx Xinh Đẹp HTV3 Phần 5 - Tập 12 : Thử thách lòng dũng đảm
Winx Club - Phần 2 Tập 12 - Winx sát cánh bên nhau - [trọn bộ]
Winx Club - Phần 3 Tập 12 - Nước mắt của cây liễu đen - [trọn bộ]
Winx Công chúa phép thuật - phần 6 tập 12 - [trọn bộ]
Những Tiên Nữ Winx Xinh Đẹp Công Chúa Phép Thuật Phần 3 Tập 12 Lồng tiếng! TRON BÔ! Tiếng Việt!
Winx Club - Phần 4 Tập 12 - Ba ơi! Con là một nàng tiên - [trọn bộ]
Winx Club - Phần 4 Tập 14 - Số 7, con số hoàn hảo - [trọn bộ]
Winx Club - Phần 4 Tập 13 - Nhóm phù thuỷ tấn công - [trọn bộ]
Winx Club - Phần 4 Tập 17 - Hòn đảo êm hoặc - [trọn bộ]
Winx Club - Phần 5 Tập 13 - Sirenix - [trọn bộ]
Winx Club - Phần 4 Tập 11 - Nhóm Winx là mãi mãi - [trọn bộ]
Winx Club - Phần 5 Tập 14 - Ngôi vị hoàng đế - [trọn bộ]
Winx Công chúa phép thuật - phần 6 tập 13 - [trọn bộ]
Winx Công chúa phép thuật - phần 6 tập 16 - [trọn bộ]
Winx công chúa phép thuật phần 7 tập 5:Người Bạn Từ Quá Khứ | TRON  BÔ | Tiếng Việt
Winx Club - Phần 3 Tập 16 - Phép thuật của Bloom - [trọn bộ]
Winx Công chúa phép thuật - phần 6 tập 14 - [trọn bộ]
Winx Club - Phần 2 Tập 11 - Cuộc đua với thời gian - [trọn bộ]
Winx Club - Phần 2 Tập 16 - Lễ hội hoá trang - [trọn bộ]